మీ కంప్యూటర్లో వర్చ్యువల్ డ్రైవ్ ను క్రియేట్ చేయడానికి....కంప్లీట్ ఫ్రీవేర్

cd/dvd ఇమేజ్ ఫైళ్లను ప్లే చేయడానికి, క్రియేట్ చేయడానికి...DAEMON Tools ఒక అద్భుతమైన ఫ్రీవేర్...DAEMON Tools ఈ క్రింది ఇమేజ్ ఫైళ్లను సపోర్ట్ చేస్తుంది. cue/bin, iso, ccd (CloneCD), bwt (Blindwrite), mds (Media Descriptor File), cdi (Discjuggler), nrg (Nero), pdi (Instant CD/DVD), b5t (BlindWrite 5)

DOWNLOAD
Comments :

0 comments to “మీ కంప్యూటర్లో వర్చ్యువల్ డ్రైవ్ ను క్రియేట్ చేయడానికి....కంప్లీట్ ఫ్రీవేర్”

Post a Comment

widget

 

Recent Posts

Web Counters Blog Directory Blog Directory & Search engine Blog Directory by Blog Flux Visit blogadda.com to discover Indian blogs

Recent Comments