కంప్యూటర్ ఫాన్ స్పీడ్ ను, హార్డ్ డిస్క్ హీట్ ను కంట్రోల్ చేసే ఫ్రీవేర్

కొన్ని కంప్యూటర్స్ లో ప్రాసెసర్ నార్మల్ హీట్ లో ఉన్నపుడు, ఎక్కువగా వర్క్ జరిగుతూ ప్రాసెసర్ ఓవర్ హీట్ అయ్యేటపుడు... ఫ్యాన్ ఒకే విధమైన స్పీడ్ లో తిరుగుతూ ఉంటుంది. అటువంటి కంప్యూటర్స్ కు ఈ ఫ్రీవేర్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది సిస్టమ్ యొక్క టెంపరేచర్ ను గమనిస్తూ..ఎప్పటికపుడు ఫ్యాన్ స్పీడ్ ను కంట్రోల్ చేస్తుంది. అంతే కాకుండా హార్డ్ డిస్క్ టెంపరేచర్ ను, మరియు కంప్యూటర్ లోని హార్డ్ వేర్ ల వోల్టేజిలను, సీ.పీ.యూ. యూసేజ్ లను మానిటర్ చేస్తుంది.


DownloadComments :

0 comments to “కంప్యూటర్ ఫాన్ స్పీడ్ ను, హార్డ్ డిస్క్ హీట్ ను కంట్రోల్ చేసే ఫ్రీవేర్”

Post a Comment

widget

 

Recent Posts

Web Counters Blog Directory Blog Directory & Search engine Blog Directory by Blog Flux Visit blogadda.com to discover Indian blogs

Recent Comments