అన్నీ విండోస్ కమాండ్స్ ఇక దీని నుంచే....

ఇక కంట్రోల్ ప్యానల్ కు వెళ్లాలన్నా, RUN కమాండ్స్ ఉపయోగించాలన్నా, STARTను క్లిక్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. MY COMPUTER ఓపెన్ చేయవలసిన అవసరం లేదు.

WINDOWS లో ఏ పని చేయాలన్నా అంతా ఈ Window's In A Box ద్వారా నే చేయవచ్చు. ఇది కంప్లీట్ ఫ్రీ వేర్.DOWNLOAD

Comments :

0 comments to “అన్నీ విండోస్ కమాండ్స్ ఇక దీని నుంచే....”

Post a Comment

widget

 

Recent Posts

Web Counters Blog Directory Blog Directory & Search engine Blog Directory by Blog Flux Visit blogadda.com to discover Indian blogs

Recent Comments