ఒకేసారి వివిధ డ్రైవ్ లలోని మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ను కాపీ చేయడానికి ప్రయత్నించారా?...పోనీ ఒకేసారి పేస్ట్ చేయగలిగారా?

విండోస్ లో ఒక ఫైల్ ను కాపీ చేసిన తర్వాత, ఇంకొక ఫైల్ ను కాపీ చేయడానికి ట్రై చేస్తే మొదట కాపీ చేసిన ఫైల్ క్లిప్ బోర్డ్ నుండి ఎరేజ్ అయి రెండవ ఫైల్ మాత్రమే క్లిప్ బోర్డ్ లో ఉంటుంది. మరి మనం విడి విడి డ్రైవ్ లో ఉన్న వివిధ ఫైల్ప్ ను ఒకే చోట పేస్ట్ చేయాలంటే, ప్రతి సారీ కాపీ, పేస్ట్ కమాండ్ప్ ఉపయోగించకుండా...అద్భుతమైన ఫ్రీవేర్

Download

ఈ సాఫ్ట్వేర్ ను డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత help లో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ను ఎలా ఉపయోగించాలో, ఈ క్రింది విధంగా వీడియో డెమో ఇవ్వబడింది. ప్లే చేసి ఆ విధంగా చేయండి.
Comments :

2 comments to “ఒకేసారి వివిధ డ్రైవ్ లలోని మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ను కాపీ చేయడానికి ప్రయత్నించారా?...పోనీ ఒకేసారి పేస్ట్ చేయగలిగారా?”
M. Srinivas Gupta said...
on 

ఒక మంచి పోస్ట్ మీ నుంఛి ఎప్పటిలాగే

RAMGOPAL said...
on 

P.RAMGOPAL
I Saw Ur Blog and I download xneat clipboard manager I Like telugu Blogs.

ramgopal-s.blogspot.com this is my telugu blog URL vist and say ur opinion

Post a Comment

widget

 

Recent Posts

Web Counters Blog Directory Blog Directory & Search engine Blog Directory by Blog Flux Visit blogadda.com to discover Indian blogs

Recent Comments