విస్టా లో వలె Xp లో థంబ్ నైల్ సైజ్ పెంచుకోవడానికి....

విండోస్ ఎక్స్ ప్లోరర్ లో విస్టాలో లాగ XP లో కూడా ఈ యుటిలిటీని ఉపయోగించి థంబ్ నైల్ సైజ్ ను పెంచుకోవచ్చు. అంతే కాక ఈ యుటిలిటీ ద్వారా విండోస్ ను కస్టమైజ్ చేయవచ్చు. ఐకాన్స్ ను రీబ్యుల్డ్ చేయవచ్చు.DOWNLOADComments :

1
Anonymous said...
on 

hey this is tweak programme....but i dont know this feature. thanq

Post a Comment

widget

 

Recent Posts

Web Counters Blog Directory Blog Directory & Search engine Blog Directory by Blog Flux Visit blogadda.com to discover Indian blogs

Recent Comments