పాస్ వర్డ్ ల ను గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఫ్రీవేర్

Roboform ను డౌన్ లోడ్ చేస్కోండి. ఇక ఆటోమేటిక్ గా లాగిన్ అవండి.
అంతేకాకుండా,రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మ్స్ ను సింగల్ క్లిక్ తో ఫిలప్ చేయండి.
పాస్ వర్డ్స్ ను రక్షించుకోండి.
హాకర్స్ కనిపెట్టలేని పాస్ వర్డ్స్ ను దీనినుండి జనరేట్ చేస్కోండి.
పెన్ డ్రైవ్ నుండి కూడా దీనిని రన్ చేయవచ్చు.
అన్నీ బ్రౌజర్స్ మీద ఇది పని చేస్తుంది.

DOWNLOADComments :

2 comments to “పాస్ వర్డ్ ల ను గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఫ్రీవేర్”
sree said...
on 

చాలా ఉపయోగ కరముగా ఉన్నాయి . mahigrafix వారికి మా నమస్కారములు

Sree said...
on 

I have been using this tool for many years, very useful tool, helped a lot for me, recommended
But the free edition is limited for few passwords, licensed version is unlimited

Post a Comment

widget

 

Recent Posts

Web Counters Blog Directory Blog Directory & Search engine Blog Directory by Blog Flux Visit blogadda.com to discover Indian blogs

Recent Comments