ఇమేజ్ వ్యూయర్ అవసరం లేకుండా ఫోటోషాప్ లోనే మీ కంప్యూటర్లోని ఇమేజ్ లను బ్రౌజ్ చేయండి.

సాధారణంగా చాలామంది కంప్యూటర్ యూజర్స్ ఇమేజ్ లను బ్రౌజ్ చేయడానికి Acd see, Irfan View లాంటి సాఫ్ట్ వేర్ లనుపయోగిస్తుంటారు.కాని ఫోటోషాప్ లో కూడా File Browser ద్వారా మీ కంప్యూటర్ లోని ఇమేజ్ లను బ్రౌజ్ చేసి ఓపెన్ చేయవచ్చు క్రింది విధంగా Window మెనూలో File Browser ను క్లిక్ చేసి మీరు ఓపెన్ చేయాలనుకున్న ఫోటో మీద డబుల్ క్లిక్ చేయటమే

Comments :

0 comments to “ఇమేజ్ వ్యూయర్ అవసరం లేకుండా ఫోటోషాప్ లోనే మీ కంప్యూటర్లోని ఇమేజ్ లను బ్రౌజ్ చేయండి.”

Post a Comment

widget

 

Recent Posts

Web Counters Blog Directory Blog Directory & Search engine Blog Directory by Blog Flux Visit blogadda.com to discover Indian blogs

Recent Comments