ఎదయినా ఫోటో లోని సెలెక్టడ్ పార్ట్ ని తీసుకునీ వేరే పిక్చర్ మీద పేస్ట్ చేస్తుంటే బ్యాగ్రవుండ్ ఫోటో కంటే మెయిన్ ఫోటో పెద్దగా వస్తోందా?

ఎదయినా ఫోటో లోని సెలెక్టడ్ పార్ట్ ని తీసుకునీ వేరే పిక్చర్ మీద పేస్ట్ చేస్తుంటే బ్యాగ్రవుండ్ ఫోటో కంటే మెయిన్ ఫోటో పెద్దగా వచ్చినపుడు ఈ క్రింది విధంగా చేయండి.

1. మొదట మీరు బ్యాక్ గ్రౌండ్ గా పెట్టాలనుకుంటున్న ఇమేజ్ ను ఓపెన్ చేయండి.
Photobucket


2. తర్వాత మీరు ఏ ఇమేజ్ పార్ట్ ను బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇమేజ్ లో పెట్టాలనుకుంటున్నారో ఆ ఇమేజ్ ను ఓపెన్ చేసి, కావలసిన భాగాన్ని మార్కీ టూల్ తో సెలెక్ట్ చేసి Ctrl+C ని ప్రెస్ చేయండి.

Photobucket

3. తర్వాత మొదట ఓపెన్ చేసిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇమేజి మీద క్లిక్ చేసి క్రింద చూపిన విధంగా టూల్ బాక్స్ లో క్రింది భాగాన ఉన్న ఫుల్ స్క్రీన్ మోడ్ మీద క్లిక్ చేయండి.

Photobucket

4. తర్వాత Ctrl+V ని ప్రెస్ చేయండి. మీరు ఇంతకు ముందు సెలెక్ట్ చేసిన భాగం బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇమేజ్ లో పేస్ట్ అయింది. కానీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇమేజికంటే, సెలెక్టెడ్ పార్ట్ హై రెజెల్యూషన్ ఉండటం వలన ఈ క్రింది విధంగా కనిపిస్తుంది.

Photobucket

5. కీ బోర్డ్ లో Ctl+T లేదా Edit menu లో Free Transform క్లిక్ చేయండి.

Photobucket


6. పేస్ట్ చేసిన భాగం చుట్టూ ఒక బౌండింగ్ బాక్స్ ఏర్పడుతుంది క్రింది విధంగా....

Photobucket

7. alt మరియు shift బటన్ లను ప్రెస్ చేసి పట్టుకొని బౌండింగ్ బాక్స్ కార్నర్స్ లో ఏదో ఒక కార్నర్ ను లోపలికి లాగండి. ఈ విధంగా పేస్ట్ చేయబడ్డ లేయర్ ను మీకు కావలసిన సైజ్ కు తగ్గించండి. ...

Photobucket

దీంట్లో మీకేమైనా సందేహాలుంటే mahigrafix@gmail.com కు మెయిల్ చేయగలరు. థాంక్యూ టు ఆల్ రీడర్స్

Photobucket

Comments :

0 comments to “ఎదయినా ఫోటో లోని సెలెక్టడ్ పార్ట్ ని తీసుకునీ వేరే పిక్చర్ మీద పేస్ట్ చేస్తుంటే బ్యాగ్రవుండ్ ఫోటో కంటే మెయిన్ ఫోటో పెద్దగా వస్తోందా?”

Post a Comment

widget

 

Recent Posts

Web Counters Blog Directory Blog Directory & Search engine Blog Directory by Blog Flux Visit blogadda.com to discover Indian blogs

Recent Comments