మీ వధ్ద కంప్యూటర్ ఉంటే...బొమ్మలు గీయడానికి..ఇక డ్రాయంగ్ ఛార్ట్స్,బ్రషెస్,పెయింట్స్ కొనవలసిన అవసరమే లేదు....

స్మూత్ డ్రా, ఇంక్ స్కేప్, డ్రా ప్లస్ లనుపయోగించి చాలా సులభంగా బొమ్మలు గీసి పెయింటింగ్ చేయవచ్చు.ఈ ఫ్రీ వేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ను మీ కంప్యూటర్లో డౌన్ లోడ్ చేసుకొని, మీ క్రియేటివిటీని ఉపయోగించి అందమైన బొమ్మలు గీయండి.
స్మూత్ డ్రా డౌన్ లోడ్ లింక్ :
http://www.smoothdraw.com/sdnx/SmoothDrawNXSetup.exe


ఇంక్ స్కేప్ డౌన్ లోడ్ లింక్ :
http://downloads.sourceforge.net/ink...0.46.win32.exe

డ్రా ప్లస్ డౌన్ లోడ్ లింక్ :
http://ftp1.serif.com/FSS/TEST/FSS/P...0Preloader.exe
http://downloads.sourceforge.net/ink...0.46.win32.exe

Comments :

0 comments to “మీ వధ్ద కంప్యూటర్ ఉంటే...బొమ్మలు గీయడానికి..ఇక డ్రాయంగ్ ఛార్ట్స్,బ్రషెస్,పెయింట్స్ కొనవలసిన అవసరమే లేదు....”

Post a Comment

widget

 

Recent Posts

Web Counters Blog Directory Blog Directory & Search engine Blog Directory by Blog Flux Visit blogadda.com to discover Indian blogs

Recent Comments