డీవీడీ నుండి ఆడియో ను స్ప్లిట్ చేసి mp3,wma ఫార్మాట్లుగా సేవ్ చేస్కొవడానికి & డీవీడీని అనేక వీడియో ఫార్మాట్స్ల్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్కోవటానికి-ఫ్రీవేర్

అన్నీ వీడియో ఫార్మాట్లను (DivX, XviD, MOV, RM, RMVB, MPEG, VOB, DVD, WMV and AVI to MPEG-4 movie format, AVI, MP4, WMV, FLV, H.264/AVC, 3GP, iPod, PSP, iPhone, etc.) మరియు అన్నీ డీవీడీ నుండి అన్నీ ఆడియో ఫార్మాట్లలోకి(MP3, WMA, AAC, etc.)కన్వర్ట్ చేయడానికి,ఇంకా డీవీడీ మూవీ మొబైల్ వీడియో ఎక్వీప్ మెంట్లలో (PSP, iPod Video, iPhone, iAudio X.etc.) ప్లే చేయడానికి అద్భుతమైన ఫ్రీవేర్


Comments :

0 comments to “డీవీడీ నుండి ఆడియో ను స్ప్లిట్ చేసి mp3,wma ఫార్మాట్లుగా సేవ్ చేస్కొవడానికి & డీవీడీని అనేక వీడియో ఫార్మాట్స్ల్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్కోవటానికి-ఫ్రీవేర్”

Post a Comment

widget

 

Recent Posts

Web Counters Blog Directory Blog Directory & Search engine Blog Directory by Blog Flux Visit blogadda.com to discover Indian blogs

Recent Comments