మిమ్మల్ని ప్రతిసారి విసిగిస్తున్న Send Error Message ఇకముందు రాకుండా ఉండాలంటే

మీరు ఏదైనా సాఫ్ట్ వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నపుడు లేదా కంప్యూటర్లో ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నపుడు మీ కంప్యూటర్లో పలానా ప్రాబ్లం ఉంది. మైక్రోసాఫ్ట్ వారికి ఈ ఎర్రర్ ను సెండ్ చేయాలనుకుంటాన్నారా? అని Dont send, Send Error Message అని రెండు ఆప్షన్స్ వస్తుంటాయి. ఈ విధంగా ఎర్రర్ మెసేజ్ లు వస్తుంటే ఈ క్రింది విధంగా కంట్రోల్ ప్యానల్ కు వెళ్లి ఎర్రర్ మెసేజ్ లను డిజేబుల్ చేయండి ఇకముందు మీకు ఆ సమస్య ఉండదు

start > control panel >> systyem >>> advanced


ఇపుడు అన్నీ విండోస్ లకు ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేయండి

Comments :

0 comments to “మిమ్మల్ని ప్రతిసారి విసిగిస్తున్న Send Error Message ఇకముందు రాకుండా ఉండాలంటే”

Post a Comment

widget

 

Recent Posts

Web Counters Blog Directory Blog Directory & Search engine Blog Directory by Blog Flux Visit blogadda.com to discover Indian blogs

Recent Comments