వీడియోల పై వాటర్ మార్క్

మీరు కష్టపడి తయారు చేసిన వీడియోలు వెబ్సైట్స్ లోకాని, బ్లాగులలో కాని పెట్టినపుడు ఇతరులు ఆ లింక్ ను కాపీ చేస్కొని వారి వెబ్సైట్స్ లో పెట్టుకోకుండా మీ పేరు ను వీడియోలో ప్రింట్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా?

అయితే మరి Ease123 Video Watermarker ను డౌన్లోడ్ చేస్కోండి. మీ వీడియోలను కాపాడుకోండి.

Download
Comments :

0 comments to “వీడియోల పై వాటర్ మార్క్”

Post a Comment

widget

 

Recent Posts

Web Counters Blog Directory Blog Directory & Search engine Blog Directory by Blog Flux Visit blogadda.com to discover Indian blogs

Recent Comments