నెట్ లో ప్లే అవుతున్న ఆడియో, వీడియో, పోడ్ కాస్ట్ లను డౌన్లోడ్ చేయడానికి....

ఏదైనా సైట్ లో ప్లే అవుతున్న ఆడియో, వీడియో (wmv, wma, asf, asx, rm, ra, rmvb, ram, smil, smi, rpm, mov, flv, pls, m3u, and more) ఫైళ్లను మన కంప్యూటర్లోకి డౌన్లోడ్ చేస్కోవడానికి ఈ HiDownload Pro v7.22 చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది.


Download full from Mahigrafix Forums

Comments :

0 comments to “నెట్ లో ప్లే అవుతున్న ఆడియో, వీడియో, పోడ్ కాస్ట్ లను డౌన్లోడ్ చేయడానికి....”

Post a Comment

widget

 

Recent Posts

Web Counters Blog Directory Blog Directory & Search engine Blog Directory by Blog Flux Visit blogadda.com to discover Indian blogs

Recent Comments