అనేక jpeg ఇమేజెస్ ను ఒకే gif animation గా మార్చి ప్రెజెంట్ చేయండి.

బ్లాగులలో పోస్టులు చేయడానికి చాలా మంది రక రకాల స్క్రీన్ షాట్స్ మరియు ఇమేజెస్ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఉదా: కు మీ పోస్టులో 20 ఇమేజెస్ పోస్ట్ చేశారనుకోండి. పోస్టు మరీ పొడువుగా అయిపోయి రీడర్స్ కు చదవడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అలాంటపుడు ఒకే సిరీస్ లో ఉన్న ఇమేజెస్ అన్నీ కలిపి ఒకే జిఫ్ యానిమేష్ గా ఉంటే పోస్టుకు అందం పెరుగుతుంది. రీడర్స్ కు చదవడానికి ఇబ్బందిగా ఉండదు. ఏమంటారు? క్రింది స్క్రీన్ షాట్ ను గమనించండి మీకే అర్థం అవుతుంది.


Download Full from Mahigrafix Forums

Comments :

0 comments to “అనేక jpeg ఇమేజెస్ ను ఒకే gif animation గా మార్చి ప్రెజెంట్ చేయండి.”

Post a Comment

widget

 

Recent Posts

Web Counters Blog Directory Blog Directory & Search engine Blog Directory by Blog Flux Visit blogadda.com to discover Indian blogs

Recent Comments