విండోస్ xp లో వచ్చే 53,000 ప్రాబ్లమ్స్ ను ఫిక్స్ చేయటానికి ఒకే ఒక బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్

విండోస్ xp లో dll, sys ఫైల్ మిస్సింగ్ సమస్యలు మరియు రిజిస్ట్రీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినపుడు చాలామంది xp ని కంప్లీట్ గా రీ-ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటారు. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ను ఇన్స్టాల్ చేస్కుంటే ఇక మీరు మీ సిస్టమ్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చిన ప్రతి సారీ xp ని ఇన్స్టాల్ చేయనవసరం లేకుండా...మిస్డ్ ఫైల్స్ ను మాత్రమే సింపుల్ గా రీస్టోర్ చేయవచ్చు. ఇలా తరచుగా xp లో వచ్చే దాదాపు 53,000 ప్రాబ్లమ్స్ ను ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఫిక్స్ చేయగలదు.


Download from MahiGrafix Forums

Comments :

0 comments to “విండోస్ xp లో వచ్చే 53,000 ప్రాబ్లమ్స్ ను ఫిక్స్ చేయటానికి ఒకే ఒక బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్”

Post a Comment

widget

 

Recent Posts

Web Counters Blog Directory Blog Directory & Search engine Blog Directory by Blog Flux Visit blogadda.com to discover Indian blogs

Recent Comments