హెవీ డాటా కలిగిన వారికి ఉపయోగకరమైన ఫోల్డర్ సైజెస్

అధిక స్టోరేజ్ హార్డ్ డిస్క్ లను కలిగిన వారు నిరంతరం రకరకాల ఫోల్డర్ లలోకి డాటాను కాపీ చేయడం, ఫోల్డర్ లోపల అనేక ఫోల్డర్ లను క్రియేట్ చేయడం మనం గమనిస్తూనే ఉంటాము. అలాంటి వారు ఎపుడైనా హార్డ్ డిస్క్ ప్లేస్ సరిపోక కొన్ని ఫోల్డర్ లను డెలిట్ చేయాలని చూస్తుంటారు. అపుడు మనం ఏ ఫోల్డర్ ఎక్కువ సైజ్ డాటా ను కలిగి ఉందో దాని కోసం వెతకడానికి ప్రతి ఫోల్డర్ ను రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్ చెక్ చేస్తుంటాము. కానీ ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటే ఇక అంత కష్టపడనవసరంలేదు. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా మై కంప్యూటర్ ను explore చేస్తే ప్రతి ఫోల్డర్ యొక్క పూర్తి వివరాలను చూడగలము. ఆ ఫోల్డర్ లో ఎన్ని ఫైళ్లు మరియు ఎన్ని ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి? ఆ ఫోల్డర్ యొక్క సైజ్ తదితర పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోగలము. దీని ద్వారా మన పని సులభమవుతుంది...

Download full from mahigrafix forums
......
.....
Comments :

0 comments to “హెవీ డాటా కలిగిన వారికి ఉపయోగకరమైన ఫోల్డర్ సైజెస్”

Post a Comment

widget

 

Recent Posts

Web Counters Blog Directory Blog Directory & Search engine Blog Directory by Blog Flux Visit blogadda.com to discover Indian blogs

Recent Comments