ఫోటోషాప్ లో కాంటాక్ట్ షీట్ ఎలా తయారు చేయాలో - tutorial

డిజిటల్ వర్క్ చేసేవారికి ఎక్కువగా బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ బ్రౌజ్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అలాంటి వారు బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ కలిగి యున్న ఫోల్డర్ లో అందులో ఉన్న అన్నీ ఇమేజెస్ ను మనకు కావలసిన సైజ్ లో ఒక థంబ్ నైల్ ఇండెక్స్ ఫైల్ ను తయారు చేస్కుంటే ఇక భవిష్యత్తులో ఇమేజెస్ ను వెతకడానికి ఎక్కువ సమయం ఉపయోగించనవసరం లేదు. అంటే ఈ ఇండెక్స్ ఫైల్ ను ఓపెన్ చేస్కొని అందులోనే మనకు నచ్చిన ఇమేజ్ ఫైల్ నేమ్ ను తెలుసుకొని డైరెక్ట్ గా అదే ఫైల్ ను ఓపెన్ చేయవచ్చు.
కాంటాక్ట్ షీట్ ను ఎలా తయారు చేయాలో ఈ క్రింది స్క్రీన్ షాట్స్ ను గమనించి తెలుసుకోండి.

1. File >> Automate >> Contact Sheet ను క్లిక్ చేయండి.

Read remain from MahiGrafix Forums

Comments :

0 comments to “ఫోటోషాప్ లో కాంటాక్ట్ షీట్ ఎలా తయారు చేయాలో - tutorial”

Post a Comment

widget

 

Recent Posts

Web Counters Blog Directory Blog Directory & Search engine Blog Directory by Blog Flux Visit blogadda.com to discover Indian blogs

Recent Comments