మీ కంప్యూటర్ స్టార్ట్ అయ్యేటపుడు మీకు నచ్చిన పాట ప్లే అయ్యే విధంగా సెట్టింగ్స్

విండోస్ స్టార్టప్ లో ఏ పాట ప్లే అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ పాటను మొదట ఈ పోస్టులోని Allok MP3 to AMR Converter నుపయోగించి wav ఫార్మాట్ గా కన్వర్ట్ చేస్కోండి.

తర్వాత క్రింది విధంగా Control Panel లో Sounds and Audio Devices ను క్లిక్ చేయండి.

పూర్తి పోస్టును MahiGrafix Forums లో చదువగలరు


Comments :

0 comments to “మీ కంప్యూటర్ స్టార్ట్ అయ్యేటపుడు మీకు నచ్చిన పాట ప్లే అయ్యే విధంగా సెట్టింగ్స్”

Post a Comment

widget

 

Recent Posts

Web Counters Blog Directory Blog Directory & Search engine Blog Directory by Blog Flux Visit blogadda.com to discover Indian blogs

Recent Comments