గూగుల్ యాడ్ సెన్స్ చెక్ సమయానికి చేరని సందర్భంలో....

గూగుల్ యాడ్ సెన్స్ ద్వారా చెక్ లు పొందేవారు సమయానికి చెక్ తమకి చేరని సందర్భంలో ఈ క్రింది లింకును క్లిక్ చేసి మీ వివరాలను తెలియజేస్తూ గూగుల్ యాడ్ సెన్స్ సపోర్ట్ తీస్కోవచ్చును.

Request google AadSense check reissue - check not received

https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py?contact_type=request_reissue_not_received

Comments :

0 comments to “గూగుల్ యాడ్ సెన్స్ చెక్ సమయానికి చేరని సందర్భంలో....”

Post a Comment

widget

 

Recent Posts

Web Counters Blog Directory Blog Directory & Search engine Blog Directory by Blog Flux Visit blogadda.com to discover Indian blogs

Recent Comments